[featured_image]
Stáhnout
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Stáhnout 11
 • Velikost souboru 4.00 KB
 • File Count 1
 • Datum vytvoření 14. 12. 2021
 • Poslední úprava 14. 12. 2021

2021 12 14 informace k účasti na valné hromadě

OZNÁMENÍ

představenstva společnosti Zemědělská Cítov a.s., se sídlem č.p. 1, 277 04 Cítov, IČO: 61672041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2941 („Společnost“),

 

a

U P O Z O R N Ě N Í 

pro akcionáře Společnosti

ohledně aktualizace proticovidových opatření ve vztahu ke konání řádné valné hromady Společnosti,

svolané na 20.12.2021 od 14:00 hod., v sídle Společnosti na adrese č.p. 1, 277 04 Cítov („Valná hromada“).

 

Představenstvo Společnosti tímto v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066, o přijetí krizového opatření, aktualizuje opatření proti šíření onemocnění COVID-19 obsažené v pozvánce na Valnou hromadu ze dne 19.11.2021, s tím, že nově z hlediska proticovidových opatření a jejich kontroly před Valnou hromadou platí na rozdíl od informací uvedených v pozvánce na Valnou hromadu výlučně následující s ohledem na uvedené Usnesení vlády České republiky:

 

Nově pro účast na Valné Hromadě platí, že každý účastník bude při vstupu do vnitřních prostor konání Valné hromady povinen prokázat, že:

 1. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem; nebo
 2. byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  1. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
  2. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 3. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

S ohledem na uvedené tak již nejsou nadále akceptovány k předložení na místě konání Valné hromady rychlé antigenní testy (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Každý účastník Valné hromady musí být rovněž bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. Při nesplnění uvedených povinností nebude účastník na místo konání valné hromady vpuštěn.

I nadále pak platí následující:

V průběhu konání valné hromady bude každý účastník povinen mít zakrytá ústa a nos minimálně ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének.

O případných změnách výše uvedených opatření bude představenstvo Společnosti i dále informovat akcionáře na níže uvedených internetových stránkách Společnosti: https://www.zemcit.cz/ v sekci pro akcionáře, kde se každý z akcionářů může přihlásit pod svým stávajícím uživatelským jménem (zemcit) a heslem (akcie).

Podle právních předpisů i stanov Společnosti je akcionář oprávněn se valné hromady zúčastnit v zastoupení svým zmocněncem. Této možnosti lze využít zejména s ohledem na případné onemocnění COVID -19 nebo v případě podezření výskytu onemocnění či v případě, kdy akcionář nevyhoví aktuálním proticovidovým opatření vlády České republiky. Pro zmocnění mohou akcionáři využít například vzor plné moci, který byl přiložen k pozvánce na Valnou hromadu, či jakoukoliv plnou moc, která bude splňovat požadavky podle platných právních předpisů a stanov Společnosti.

 

Děkujeme za pochopení.

 

V Cítově, dne 14.12. 2021

Ing. Martin Dykast

předseda představenstva

 

kontakt: Martin Dykast, 602 559 736, predseda@zemcit.cz, www.zemcit.cz