představenstvo společnosti Zemědělská Cítov a.s., se sídlem č.p. 1, 277 04 Cítov, IČO: 61672041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2941 („Společnost“), v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („Zákon o obchodních korporacích“) a v souladu s § 29 stanov Společnosti,

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

na 20.12.2021 od 14:00 hod.

v sídle Společnosti na adrese č.p. 1, 277 04 Cítov

kontakt: Martin Dykast, 602 559 736, predseda@zemcit.czwww.zemcit.cz

Podklady v sekci pro akcionáře: https://www.zemcit.cz/pro-akcionare/